Termeni si conditii utilizare site

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE SITE

1. DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINITII

Site-ul https//www.humanik-credit.ro este aflat in folosinta HUMANIK CREDIT IFN S.A. cu sediul in România, Jud. Bistriţa-Năsăud,Loc. Bistrita,Str. B-dul Independentei,nr. 99B, scara 2, etaj.1,birou.3, cod postal 420024, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J6/1317/2019 , CUI 41781324, aceasta avand drept exclusiv de proprietate intelectuala asupra continutului site-ului, fiind denumita in continuare detinatorul site-ului.

Prin intermediul site-ului https//www.humanik-credit.ro se asigura servicii de microcreditare a persoanelor fizice din Romania, care au nevoie de imprumuturi de mica valoare, pentru acoperirea unor cheltuieli neprevazute si care vor fi achitate la incasarea venitului lunar.

Urmatorii termeni vor fi definiti dupa cum urmeaza:

Utilizator – orice persoana care se inregistreaza pe site si plaseaza o solicitare, fiind interesata de furnizarea serviciilor oferite de https//www.humanik-credit.ro

Serviciu – furnizarea catre utilizator a accesului la platforma prin intermdiul careia se pot accesa informatiile privind creditarea, simularea acordarii unui credit, accesarea si descarcarea draftului de contract de creditare online, crearea, personalizarea si plasarea unei solicitari de creditare online personalizate conform optiunilor utilizatorului. Accesul la serviciu este conditionat de crearea unui cont personal care se acceseaza prin nume si parola. Pentru crearea contului, utilizatorul va furniza detinatorului site-ului toate datele personale solicitate de catre acesta.

2. INREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru a beneficia de serviciile oferite de https//www.humanik-credit.ro, va obligati si garantati urmatoarele:

furnizati date reale, exacte si complete despre utilizator, astfel cum se solicita prin formularul de inregistrare al site-ului;

mentineti sau actualizati datele de inregistrare care au suferit modificari (ex. nume, prenume, adresa, CNP, persoana de contact, telefon etc.) pentru ca acestea sa fie conforme realitatii, exacte si complete.

Detinatorul site-ului isi rezerva dreptul (nu si obligatia) de a verifica autenticitatea datelor de inregistrare ale utilizatorilor referitoare la existenta acestora.

Prin acceptarea Termenilor si conditiilor, utilizatorul isi exprima acordul pentru eventualele verificari ce vor fi efectuate de administratorii site-ului ca masura de siguranta pentru realitatea si exactitatea datelor furnizate.

In cazul in care se constata ca informatiile puse la dispozitie de utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele in drept, administratorii site-ului isi rezerva dreptul de a suspenda sau a sterge contul utilizatorului in cauza si de a refuza incercarile curente sau viitoare de folosire a serviciilor oferite pe site.

3. OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

Prin accesarea site-ului si a serviciilor puse la dispozitie, Utilizatorul garanteaza ca ofera detinatorului site-ului date complete si corecte referitoare la datele de identificare si datele necesare procesarii platii prin card bancar. Utilizatorul este singur responsabil pentru informatiile, textele postate prin contul de acces creat si totodata este singur responsabil pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la continut, astfel cum este dreptul de autor definit si protejat prin lege.

4. CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR

https//www.humanik-credit.ro asigura caracterul confidential al datelor si informatiilor transmise prin intermediul serverelor sale, sau stocate pe ele, precum si a datelor cu caracter personal eventual solicitate utilizatorilor la inregistrarea ca membri.

Detinatorii site-ului se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale cu respectarea Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, astfel cum a fost modificata. Persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au drepturile conferite de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016

Inregistrarea pe Site presupune luarea la cunostiinta a drepturilor mai sus mentionate si acordul ca datele personale sa fie folosite de catre detinatorii site-ului in scopuri de reclama, marketing si publicitate.

In scopul desfasurarii activitatii de creditare, HUMANIK CREDIT IFN S.A .poate prelucra si stoca, pe toata durata raporturilor contractuale, cat si dupa incetarea acestor raporturi, pe toata durata activitatii companiei, datele dvs. cu caracter personal, inclusiv codul numeric personal, cetatenia, adresa, profesia, locul de munca, situatia familiala, economica si financiara, obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate.

HUMANIK CREDIT IFN S.A. are dreptul, in aceleasi scopuri, de a transmite aceste date catre terte parti, cum ar fi Biroul de Credit, contractorilor nostri pentru furnizarea unor servicii externalizate de catre acestia din urma sau entitatilor care centralizeaza informatii privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere si control.

Dumneavoastra aveti dreptul sa refuzati de indata sau sa solicitati ulterior, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin transmiterea unui email, ca datele dvs. cu caracter personal sa nu fie prelucrate de catre HUMANIK CREDIT IFN S.A. dupa incetarea raporturilor contractuale cu aceasta, in scop de reclama, marketing si publicitate si/sau desfasurarii activitatii financiar-bancare sau sa nu fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

5. PAROLE

În cazul în care pentru accesarea anumitor conturi personale ale dumneavoastră în contextul prezentului website vi se va comunica o parolă, vă rugăm să trataţi această parolă cu maximă precautie și confidenţialitate și să nu comunicaţi nimănui parola dumneavoastră.

6. TRANSFERUL IMPRUMUTULUI

Dacă decideți să solicitați un împrumut de la HUMANIK CREDIT IFN S.A., înțelegeți și recunoașteți că împrumutul dvs. ca obligație față de HUMANIK CREDIT IFN S.A. poate fi transferat către terți. HUMANIK CREDIT IFN S.A. își rezervă dreptul de a constitui o ipoteca mobiliara asupra oricaror împrumuturi existente sau viitoare ca parte a strategiei sale de afaceri și a planului de continuitate. Humanik Credit vă va notifica întotdeauna ca împrumutat dacă ipoteca este executata și datele dvs. sunt transferate către o terță parte, în conformitate cu angajamentul nostru de prelucrare legală a datelor dvs. personale, așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate.

7. BENEFICIARUL REAL AL CREDITULUI. PERSOANE EXPUSE POLITIC

În cazul în care vă decideți să solicitați/să contractați un împrumut din partea HUMANIK CREDIT IFN S.A., având în vedere dispozițiile Legii nr. 129/2019 și ale Regulamentului Băncii Națională a României nr. 2/2019, înțelegeți să declarați pe proprie răspundere faptul că sunteți beneficiarul real al sumelor de bani pe care le solicitați către HUMANIK CREDIT IFN S.A., cu titlu de împrumut și vă obligați să comunicați de îndată către HUMANIK CREDIT IFN S.A. orice modificare apărută cu privire la cele declarate.

În calitate de solicitant/împrumutat, confirmați prin agrearea prezentului document faptul că înțelegeți faptul că acordarea împrumutului de către HUMANIK CREDIT IFN S.A. este condiționată de calitatea dumneavoastră de beneficiar real al sumei obținute prin împrumutul acordat de HUMANIK CREDIT IFN S.A..

De asemenea, în calitate de solicitant/împrumutat, declarați pe proprie răspundere și confirmați prin agrearea prezentului document faptul că nu sunteți o persoană expusă public in sensul art.3 din Legea nr.129/201 (ex.: șef de stat, șefi de guvern, parlamentar, comisar european, membru al guvernului, consilier prezidențial, consilier de stat, secretar de stat, membru al Curții Constituționale, membru al Înaltei Curți de Casație și Justiție, membru al Curții de Conturi, membru al consiliilor de administrație ale Băncii Naționale a României, ambasador, însărcinat cu afaceri, ofițer de rang înalt din cadrul forțelor armate, conducător al instituțiilor și autorităților publice, membru al consiliilor de administrație și al consiliilor de supraveghere sau persoană care deține funcții de conducere în regiile autonome, în societățile comerciale cu capital majoritar de stat și în companiile naționale, directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri ai organelor de conducere ale unei organizații internaționale), un membru de familie al unei asemenea persoane (soț, soție, copil și soț/soție a acestuia, părinte) sau o persoană cunoscută public ca asociată cu o astfel de persoană. În calitate de împrumutat/solicitant vă obligați să comunicați de îndată către HUMANIK CREDIT IFN S.A. orice modificare apărută cu privire la cele declarate de dumneavoastră mai sus.

În calitate de împrumutat/solicitant, confirmați prin agrearea prezentului document faptul că înțelegeți că acordarea împrumutului de către HUMANIK CREDIT IFN S.A. este condiționată de calitatea dumneavoastră de a nu fi o persoană expusă politic, rudă cu această sau asociată public cu o astfel de persoană.

8. ACORD PRIVIND DEBITAREA CARDULUI BANCAR

Împrumutatul/Solicitantul este de acord cu modalitatea de rambursare prin debitarea automată de către HUMANIK CREDIT IFN S.A. a cardului său bancar*. Împrumutatul/Solicitantul este de acord ca înainte de încheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, să furnizeze datele cardului său către procesatorul de plăţi partener al HUMANIK CREDIT IFN S.A., și ca informaţiile cu privire la cardul său să fie verificate și validate de către HUMANIK CREDIT IFN S.A., autorizându-l pe acesta să efectueze o tranzacţie simbolică, în valoare de 0.1 lei, ce urmează a se returna, fără a presupune costuri pentru Împrumutat.

Împrumutatul/Solicitantul autorizează expres și irevocabil HUMANIK CREDIT IFN S.A. să debiteze cardul său cu sumele datorate de către acesta la scadenţă (valoarea totală plătibilă), și ulterior prin debitări repetate până la stingerea debitului datorat, precum și cu sumele reprezentând dobânzi penalizatoare și costurile percepute de terţi datorate potrivit dispoziţiilor contractuale, după caz.

*aplicabil doar pentru clienții care au optat pentru primirea banilor pe cardul bancar.

9. POLITICA DE ACORDARE A CREDITELOR

Creditorul acordă Împrumutatului un credit de nevoie personale în valoarea indicată, potrivit ofertei de creditare pentru care Împrumutatul a optat și pentru care Creditorul și-a manifestat acceptul prin comunicarea mesajului/semnarii contractului de confirmare a solicitarii.

Creditul se acorda in maxim 24 de ore de la semnarea contractului dacă clientul se încadrează cerințelor de creditare. Creditul se acorda prin transfer bancar sau numerar la casieriile Humanik Credit IFN S.A., in functie de solicitarea clientului

Toate condițiile comerciale privind creditul acordat Împrumutatului , fără să ne limităm la: durata creditului, dobânda percepută de către Creditor de la Împrumutat, dobânda anuală efectivă, cuantumul și metodologia de calcul a penalităților de întârziere, modalitatea de plată pentru care Împrumutatul și Coplătitorul optează, modalitatea de punere la dispoziție a creditului, termenul de punere la dispoziție a creditului, datele de contact ale acestora, sunt prevazute in contract la Capitolul III.

10. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACTUL DE CREDIT

Împrumutatul beneficiază de un termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice în care se poate retrage din prezentul Contract de Credit fără a invoca motive, potrivit art. 58 din O. G. nr. 50/2010;

Termenul de retragere începe să curgă de la ora 00:00 a următoarei zile calendaristice după data încheierii prezentului contract și se încheie la ora 24:00 a celei de-a paisprezecea zile calendaristice de la data încheierii prezentului Contract.

În cazul în care Împrumutatul dorește să-și exercite dreptul de retragere, trebuie să notifice

Creditorul în scris, în termenul de 14 zile (paisprezece) calendaristice de la data încheierii prezentului contract, din care să rezulte voința sa expresă și clară de a se retrage din contractul de credit. În cazul în care notificarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Împrumutatul este obligat să prezinte dovada expedierii notificării întrucât exercitarea dreptului de retragere își produce efectul de la data expedierii notificării de către acesta.

Adresa sediului central este: România, Jud. Bistriţa-Năsăud,Loc. Bistrita,Str. B-dul Independentei,nr. 99B, scara 2, etaj.1,birou.3, cod postal 420024, iar adresa de e-mail: contact@humanik-credit.ro

Exercitarea dreptului de retragere își produce efectul de la data expedierii/depunerii notificării la sediul Creditorului, cu condiția ca notificarea să fie expediată/depusă înainte de expirarea termenului precizat.

În cazul în care Împrumutatul își exercită dreptul de retragere, acesta are obligația să achite

Creditorului, în cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la expedierea/depunerea notificării de retragere, contravaloarea tuturor sumelor utilizate și dobânzilor aferente acestora de la data la care creditul a fost acordat și până la data rambursării acestuia, potrivit art. 59. alin (4) din O.G. nr. 50/2010.

Creditorul își rezervă dreptul de a aplica dobânda contractuală până la restituirea integrală a

sumelor și să ia măsurile necesare recuperării sumelor datorate.

În cazul în care Împrumutatul nu restituie integral, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice (sub condiția ca termenul de plată să nu depășească perioada de creditare) de la data notificării de retragere, sumele trase din credit și dobânzile aferente, creditul sau partea din credit nerestituită va fi înregistrată în cont de credit restant, iar Împrumutatul va datora pentru această sumă și penalizarea calculată pentru perioada de timp ce constituie depășire a termenului de 30 (treizeci) de zile.

La data încheierii prezentului contract Împrumutatul confirmă că a solicitat toate informațiile pe care le consideră necesare pentru care a primit răspunsurile satisfăcătoare cu privire la toate aspectele de natură contractuală, comercială, juridică și privind dreptul la retragere.

11. VERIFICAREA IDENTITATII DUMNEAVOASTRA IN CADRUL PROCESULUI DE CREDITARE

În cadrul procesului de solicitare de credit demarat în cadrul platformei www.humanik-credit.ro, vi se va solicita să faceți o poză a actului dumneavoastră de identitate și de asemenea, o poză de-a dumneavoastră.

După ce veți fotografia actul de identitate, veți fi invitat să îl încărcați într-un formular prezentat pe ecran, astfel încât acesta să ajungă în posesia HUMANIK CREDIT IFN S.A.

Separat, veți fi invitat să vă fotografiați fixând cu atenție cât mai clar, fața dumneavoastră în câmpul dedicat fotografiei.

Pe baza acordului dumnevoastră, fotografia actului de identitate va fi comparată cu fotografia chipului dumneavoastră,. În situația în care nu veți fi de acord cu această procedură, procesul de creditare va lua sfârșit.

Totodată, copia actului dumneavoastră de identitate și poza selfie vor fi verificate din perspectiva riscului contrafacerii, prin intermediul aceluiași contractor extern al HUMANIK CREDIT IFN S.A.

În cazul în care rezultatele verificărilor mai sus menționate relevă riscuri din perspectiva autenticității documentului de identitate prezentat, procesul de creditare nu va mai putea continua. De aceea, este foarte important ca fotografiile realizate și datele furnizate să fie clare și corecte.

După ce identitatea dumneavoastră este validată astfel, Humanik Credit va realiza verificări suplimentare necesare din perspectiva cunoașterii clientelei, așa cum sunt acestea stabilite de legislația în domeniu aplicabile (ex.: Legea 129/2019 și Regulamentul BNR nr.2/2019).

12. COMPUTERE FOLOSITE IN COMUN SAU PUBLICE

Dacă doriţi să vă accesaţi conturile de pe un alt calculator/tableta/telefon mobil decât cel/cea personal/personală, este în responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că acesta are instalate cele mai recente aplicaţii antivirus, firewall şi software. Vă recomandăm să nu folosiţi un PC aflat la dispoziţia publicului (de exemplu într-un internet cafe, bibliotecă sau universitate) pentru a vă accesa conturile deschise pe acest website sau, după caz, conturile bancare, întrucât siguranţa acestuia este mai dificil de verificat / controlat.

13. NOTIFICARI

Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretenţie va fi transmisă prin e-mail/SMS/mesaj Whatsapp, atât clientul/utilizatorul, cât și Humanik Credit declarând că acceptă această modalitate de comunicare prin e-mail / SMS/mesaj Whatsapp între ele. Cu toate acestea în măsura în care clientul/utilizatorul nu are acces la niciuna dintre aceste posibilităţi în mod justificat, acesta poate adresa solicitarea sa în scris la adresa: România, Jud. Bistriţa-Năsăud,Loc. Bistrita,Str. B-dul Independentei,nr. 99B, scara 2, etaj.1,birou.3, cod postal 420024

Utilizatorul/ Clientul își exprimă acordul expres ca orice document, notificare, scrisoare sau orice altă informare/informaţie care îi este transmisă de către HUMANIK CREDIT IFN S.A. în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea oricărei relaţii contractuale (“Comunicări”), să se transmită şi în mod electronic prin intermediul unui mesaj e-mail/ SMS/mesaj Whatsapp la adresa de e-mail / numărul de telefon indicate de către Utilizator/ Client/ Humanik Credit în cadrul aplicaţiei credit online sau pe https://www.humanik-credit.ro în secţiunea Contact, având efectele juridice ale unui act semnat de către Părţile contractuale.

De asemenea, HUMANIK CREDIT IFN S.A. va afişa informaţii în legătură cu relaţiile contractuale cu clienţii Contract și pe pagina website https://www.humanik-credit.ro și în contul Utilizatorului/Clientului generat la această adresă, notificând electronic Utilizatorul/Clientul în acest sens prin mesaj email/ SMS atunci când astfel de informaţii au fost afişate. Humanik Credit nu este obligat să pună la dispoziţia Utilizatorului/Clientului Comunicări care nu sunt în format electronic decât în măsura în care acest lucru este impus prin dispoziţii legale imperative, sau Utilizatorului/Clientului solicită în mod expres acest lucru. Orice modificare a adresei de email sau de comunicare, a numărului de telefon, sau a datelor de contact care nu a fost notificată HUMANIK CREDIT IFN S.A. nu îi va fi opozabilă, Humanik Credit fiind astfel exonerat de orice răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele iniţial cunoscute sau luând în considerare datele puse la dispoziţie de către Împrumutat.

Acordul exprimat pentru inițierea/continuarea/finalizarea telefonică a procesului de creditare

În măsura în care optați pentru deschiderea unui cont personal pe platforma HUMANIK CREDIT IFN S.A., și în condițiile exprimate separat prin Politica de Confidențialitate și acordul de marketing (acolo unde este aplicabil), HUMANIK CREDIT IFN S.A. va avea posibilitatea de a vă contacta pentru continuarea / finalizarea la telefon a procesului de creditare, cu respectarea dispozițiilor aplicabile în materie. De asemenea, pe durata existenței contului dvs. deschis pe platforma web HUMANIK CREDIT IFN S.A., și în măsura în care v-ați exprimat acordul separat de marketing, vă vom contacta cu scopul de a iniția un proces de creditare la telefon, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în materie.

În cursul proceselor de creditare desfășurate prin telefon, se va utiliza metoda de comunicare a emailului. Din acest motiv vă rugăm să vă asigurați că adresa de email comunicată este una valabilă, reală, că vă aparține exclusiv, și că aveți acces la aceasta și o verificați des.

14. INCHIDEREA CONTULUI PERSONAL PE PLATFORMA HUMANIK-CREDIT

Contul personal deschis de dumneavoastră pe platforma web https://www.humanik-credit.ro este foarte important în administrarea / derularea rapidă, în siguranță și transparență a cererilor dumneavoastră de credit / a contractului dumneavoastră de credit. Documente și informații / comunicări importante sunt transmise de Humanik Credit prin intermediul acestui cont.

Prin urmare, prin acordul exprimat în privința prezentului document, declarați pe proprie răspundere că toate datele și informațiile furnizate prin intermediul contului dumneavoastră personal deschis pe platforma HUMANIK CREDIT IFN S.A. sunt reale și revizuite la zi. Pentru mai multe detalii cu privire la regimul juridic aplicabil datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate.

Contul dumneavoastră personal deschis pe HUMANIK CREDIT IFN S.A. se va menține în mod obligatoriu pe toata durata derulării contractului dumneavoastră de credit, dacă aveți în derulare un contract de credit cu HUMANIK CREDIT IFN S.A., cât și în situația în care înregistrați datorii restante față de HUMANIK CREDIT IFN S.A., pentru a menține contactul cu privire la administrarea datoriei dumneavoastră față de creditorul HUMANIK CREDIT IFN S.A., are posibilitatea închiderii automate a contului dumneavoastră personal doar în situația în care HUMANIK CREDIT IFN S.A. decide cesionarea creanței dumneavoastră către un terț, în condițiile legilor aplicabile în materie și cu notificarea dumneavoastră prealabilă în scris. Documentele contractuale și notificările / comunicările transmise prin intermediul contului dvs. personal vor fi disponibile doar pe bază de cerere scrisă transmisă la datepersonale@humanik-credit.ro sau la o adresa alternativă ce vi se va comunica în prealabil.

15. ACORDPUL EXPRIMAT PENTRU ACESTI TERMENI SI CONDITII

Acordul exprimat în privința prezentului document Termeni și condiții prin bifarea căsuței în care vi se solicită explicit exprimarea acestui acord, va fi considerat aplicabil iar documentul Termeni și Condiții va fi pe deplin aplicabil și oricăror cereri de credit și contracte de credit viitoare încheiate cu HUMANIK CREDIT IFN S.A.. În măsura în care nu doriți acest lucru, vă rugăm să ne transmiteți un email în această privința la adresa datepersonale@humanik-credit.ro

16. MODIFICARILE SERVICIULUI

Detinatorul site-ului isi rezerva dreptul de a modifica sau intrerupe, temporar sau permanent, serviciile puse la dispozitie (in totalitate sau numai in parte). In acest caz, detinatorul site-ului nu este raspunzator fata de Utilizator sau fata de o terta persoana pentru orice modificare, suspendare sau intrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul https//www.humanik-credit.ro.

Modificarile astfel efectuate sunt considerate acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul si sa acceseze contul sau dupa introducerea acestora pe site.

17. PROPRIETATE INTELECTUALA

Utilizatorul declara in mod expres ca a luat la cunostinta de faptul ca toate reprezentarile stilizate, logo-urile si simbolurile asociate si combinatii ale acestora cu oricare cuvant sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt proprietatea https//www.humanik-credit.ro Fac exceptie informatiile si elementele grafice incarcate de utilizatori

Utilizatorul accepta ca orice software folosit in legatura cu serviciile oferite de site contin informatii confidentiale si aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuala, industriala si alte legi aplicabile.

Utilizatorii se obliga sa nu reproduca, copieze, vanda sau exploateze o parte a serviciilor, si informatiilor la care are acces ca urmare a accesarii si utilizarii acestui site.

Utilizatorului ii este interzisa modificarea, inchirierea, cedarea, imprumutul, vanzarea, distributia sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite in cadrul site-ului.

18. RASPUNDERE

Utilizatorul declara in mod expres ca accepta urmatoarele conditii:

1. utilizarea serviciilor puse la dispozitie pe site se face pe propria raspundere. Administratorii https//www.humanik-credit.ro sunt absolviti in mod expres de orice raspundere, inclusiv, dar nu limitat la garantiile indirecte de vanzare sau de conformitate cu specificatiile pentru un anume scop.

2. Administratorul https//www.humanik-credit.ro nu ofera nici o garantie ca:

utilizarea sau imposibilitatea utilizarii serviciilor https//www.humanik-credit.ro;

acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

declaratii sau actiuni ale unei terte parti asupra serviciilor portalului;

orice alta problema legata de serviciile site-ului.

19. LIMITELE RASPUNDERII

Utilizatorul accepta in mod expres ca administratorii site-ului nu vor fi raspunzatori pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca administratorul a fost anterior informat despre posibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultand din:

utilizarea sau imposibilitatea utilizarii serviciilor https//www.humanik-credit.ro;

acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

declaratii sau actiuni ale unei terte parti asupra serviciilor portalului;

orice alta problema legata de serviciile site-ului.

20. FORTA MAJORA

https//www.humanik-credit.ro nu este obligat a se conforma obligatiilor prevazute in Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate in afara controlului sau, incluzand dar nelimitandu-se la evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, alte actiuni sau inactiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

21. LEGEA APLICABILA

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul accepta ca acest contract si orice disputa legata de el sunt guvernate si interpretate in concordanta cu legile romane, iar Utilizatorul admite sa se supuna jurisdictiei exclusive a instantelor judecatoresti romane competente.

https//www.humanik-credit.ro nu ofera garantia ca continutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor tari in afara Romaniei. Daca Utilizatorul acceseaza acest site din afara Romaniei, o face pe riscul sau si este singur responsabil de respectarea legilor tarii in care se afla.

22. CLAUZE FINALE

Termenii de Utilizare reprezinta acordul partilor si reglementeaza folosirea de catre Utilizator a serviciilor https//www.humanik-credit.ro, inlocuind orice acord precedent dintre utilizator si administratorii site-ului.

In cazul in care, ulterior lansarii site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispozitie pe site, aceste servicii vor fi supuse acelorasi reguli si conditii cuprinse in prezentele clauze, in cazul in care acestea nu vor beneficia de conditii distincte de prezentele.

Prin accesarea si inscrierea datelor dvs. pe acest site acceptati conditiile de mai sus si sunteti de acord ca acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. In cazul in care nu doriti sa fiti angajati si sa respectati regulile descrise mai sus, va rugam sa nu folositi serviciile puse la dispozitie de acest site.

Chat on WhatsApp